Join Us

 • hannah and andrew 1
 • preparing for cd 1
 • preparing for cd 2
 • wired for sound 1
 • wired for sound 2

  NEW MEMBERS (CHORISTERS)

  Rehearsal Sessions are held at the New Library Block, Ynysmeurig Road, Abercynon on  Mondays and Wednesdays  - each session lasts from 7pm until 8.30pm.  (Bank Holidays and Choir engagements providing.)

  Apart from studying new music and polishing up old favourites, members have a great deal of enjoyment as the choir strongly believes that music making should be enjoyable, entertaining and fun.

  You don't have to be a budding Pavarotti - all you need is commitment and enthusiasm and a love of singing.

  No auditions are necessary - simply turn up to a rehearsal or contact any choir member. Alternatively, contact us for more information.

  Why not come along and have a listen before you make your decision. There is no pressure to join - you may even surprise yourself and enjoy it.  Wives and partners will be welcomed by the Ladies Section - they oversee our social activities and are all strong supporters of the choir.

   

  AELODAU NEWYDD (cantorion)

  Cynhelir ymarferion wythnosol yn y Llyfrgell Newydd, Heol Ynysmeurig, Abercynon, ar ddydd Llun a dydd Mercher o 7.00 y.h. tan 8.30 y.h(heblaw am wyliau banc a gofunedau)

  Yn ogystal ag astudio cerddoriaeth newydd a rhoi sglein ar hen ffefrynnau, credwn yn gryf y dylai cerddoriaeth fod yn fwynhad, yn hwyl ac yn ddiddanwch.

  Caiff  aelodau newydd croeso cynnes pob tro.

  Does dim angen i chi fedru canu cystal â Stuart Burrows. Yr hyn sydd angen yw cariad at ganu, brwdfrydedd ac ymrwymiad.

  Does dim clyweliad neu brawf canu - dim ond troi mewn i unrhyw ymarfer neu cysylltwch ag unrhyw aelod / swyddog ar y we.

  Dewch i wrando yn unig, (heb bwysedd) cyn penderfynu. Synnech gymaint y byddech yn mwynhau.

  Croesawir gwragedd a chyd-ymdeithion i adran y menywod, sy’n gefnogol iawn i’r côr, wrth oruchwylio ein hachlysuron cymdeithasol.